"AKTIVNĚ V LÉTĚ"

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍ SÍTI INSTAGRAM S NÁZVEM "AKTIVNĚ V LÉTĚ"

 

 • 1  Obecná ustanovení
 1. Organizátorem soutěže je Desportivo s.r.o. se sídlem: ul. Harasymowicza 8a
  33-103 Tarnów, DIČ 8733280169, Polský obchodní rejstřík 0000906743, IČO 389258139, dále jako „Organizátor”.
 2. Soutěž probíhá za podmínek uvedených v těchto Pravidlech v souladu s obecně platnými ustanoveními polského práva.
 3. Soutěž začíná 04.07.2022 a končí 10.07.2022 ve 23:59:59 polského času.
 • 2. Účastníci a pravidla soutěže
 1. Účast v Soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (spotřebitel ve smyslu čl. 22 občanského zákoníku), dále jen Účastník, který:
  1. si přečetl tyto pravidla a souhlasí s nimi;
  2. je starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům;
  3. má veřejný účet (profil) na Instagramu;
  4. splní Soutěžní úkol.
 3. Pro zapojení do Soutěže je nutné v průběhu jejího trvání splnit soutěžní úkol spočívající v uveřejnění komentáře na Instagramu pod soutěžním příspěvkem s odpovědí na otázku „Jakou sportovní aktivitu v létě nejčastěji volíte a proč?" (dále: Soutěžní úkol).
 4. Soutěže se zúčastní pouze Účastníci, kteří v průběhu Soutěže splní Soutěžní úkol.
 5. Účastník se může zúčastnit Soutěže více než 1 (slovně: jednou).
 6. Organizátor si vyhrazuje právo odstranit a nezařadit do Soutěže splněné Soutěžní úkoly, jejichž autoři:
 7. a) porušují pravidla webu Instagram.
 8. b) v Soutěžním úkolu použili slova běžně považována za urážlivá, soutěžní úkol má pornografický obsah, obsah propagující rasovou, etnickou a náboženskou nenávist nebo diskriminaci sociálních skupin, porušili osobnostní práva třetích osob nebo subjektů nebo Organizátora.

 

 • 3 Právo ke splněným Soutěžním úkolům
 1. Účastník prohlašuje, že mu náleží výlučná a neomezená autorská práva ke splněnému Soutěžnímu úkolu a že splněný Soutěžní úkol není zatížený žádnými právy třetích osob.

V souladu s čl. 921 § 3 Občanského zákoníku si pořadatel vyhrazuje právo získat nevýhradní licenci k Soutěžnímu úkolu zadávanému v Soutěži.

 

 • 4. Ceny a výběr Vítězů

 Pro zajištění řádného průběhu Soutěže ustanoví Organizátor tříčlenný výbor, dále jen Soutěžní výbor. Úkolem komise je zajistit řádný průběh Soutěže a vybrat Účastníky, kterým budou předány Ceny (dále jen: Výherci).

 1. Po ukončení Soutěže Komise vyhodnotí splněné Soutěžní úkoly Účastníků a z Účastníků vybere 3 Výherce, kteří dle názoru Komise splní Soutěžní úkol nejatraktivněji, nejoriginálněji a nejkreativněji.
 2. Výhercům Soutěže budou předány následující ceny:
  1. cena – slevový kód pro použití v obchodě www.desportivo.cz na částku 1100 Kč (slovy: tisíc sto korun),
  2. cena – slevový kód pro použití v obchodě www.desportivo.cz na částku 800 Kč (slovy: osm set korun),
  3. cena – slevový kód pro použití v obchodě www.desportivo.cz na částku 550 Kč (slovy: pět set padesát korun).
 3. Ceny jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob dle čl. 21 z. 1 bod 68 zákona o Přijmu z daně fyzické osoby.
 4. Komise dokončí výběr Vítězů nejpozději 12.07.2022 roku.
 5. Výherci Soutěže budou o převzetí Ceny informováni zveřejněním seznamu Výherců s uvedením jmen profilů (účtů) v profilu Organizátora na Instagramu @desportivo_cz, nejpozději do 13.07.2022.
 6. Informace o výhře v Soutěži budou výhercům zaslány do soukromé zprávy na Instagramu.
 7. Pořizovatelem Cen je Organizátor.
 8. V Soutěži je možné získat Cenu pouze jednou.
 9. Výhra bude Účastníkům zaslána kurýrem.
 10. Účastník není oprávněný požadovat výměnu Ceny za peněžní výhru.
 • 5. Osobní údaje
  1. Správcem osobních údajů Účastníků je Organizátor. Kontakt s organizátorem je možný korespondenčně na adrese Desportivo Harasymowicza 8a 33-103 Tarnów nebo e-mailem obchod@desportivo.cz
  2. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 zák. 1 písm. a GDPR, souhlas Účastníků s účastí v Soutěži a čl. 6 zák. 1 písm. f, tedy oprávněný zájem správce, zejména v oblasti uznávání reklamací a vymáhání reklamací.
  3. Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány v rozsahu a za účelem nezbytným pro průběh Soutěže, výběr Výherců, zvážení případných stížností a v případě Výherců i oznámení o udělení Výhry.
 • 6. Reklamace.
  1. Účastníci soutěže mají právo podat písemnou stížnost na níže uvedenou e-mailovou adresu obchod@desportivo.cz nebo písemně na adresu Organizátora: Desportivo Harasymowicza 8a 33-103 Tarnów, po dobu jejího trvání a do 14 dnů po skončení Soutěže.

 

 • 7. Závěrečná ustanovení a technické informace
 1. Podmínky vstupují v platnost 04.07.2022.
 2. Soutěž není propagační loterií ve smyslu čl. 2 doložka 1 bod 9 zákona o hrách a vzájemném sázení ze dne 29. července 1992 (Sbírka zákonů z roku 2004, č. 4, bod 27, ve znění pozdějších předpisů) a nevztahují se na něj pravidla obsažená ve výše uvedeném zákoně a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
 3. Pravidla soutěže jsou k dispozici v průběhu soutěže prostřednictvím veřejné IT sítě na adrese URL: www.desportivo.cz a v sídle pořadatele.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem organizována, sponzorována, vedena ani podporována společností Instagram ani s ní nesouvisí.
 5. Subjektem výhradně odpovědným za vedení Soutěže je Organizátor, Účastníci souhlasí s tím, že zprostí Instagram jakékoliv odpovědnosti, která může vzniknout v souvislosti s organizací Soutěže.
 6. Změna Podmínek vyžaduje zveřejnění a informování Účastníků o změnách provedených Organizátorem. Změny mohou být prováděny pouze z důvodu přizpůsobení Nařízení normám platného práva.

 

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium